Průmyslové centrální vysavače

Co všechno může změnit nastupující trend nejmodernějších systémů centrálních vysavačů, které znamenají markantní pokrok v této činnosti a mají široké pole působnosti. Pracují tiše, účinně a bez námahy umožňují luxovat a čistit pevné podlahy, koberce, ale i celý dopravní komplex - autobusy, trolejbusy, v chemickém průmyslu, automobilovém apod. Je to souhra exkluzivních vlastností každého z deseti nabízených systémů DrainVac. Odpadá jakýkoliv styk s prachem a alergeny, není nutné žádné vynášení nádoby s prachem ani provádění regenerace filtrů. Veškeré nečistoty jsou po ukončení vysávání spláchnuty do kanalizace. Maximální hladina je jištěna hladinoznakem. Přefiltrovaný vzduch je vyfukován mimo objekt. Systém je automatický, bezobslužný, ovládaný elektronicky.

 

Princip systému
Systém je aplikován v poněkud širším pojetí i pro větší průmyslové celky s potrubním rozvodem. Spočívá v tom, že vysávaný materiál je v prvním odlučovači pomocí trysky intenzívně skrápěn vodou a ve formě kalu zůstává v jeho dolní části. Špatně smáčivé prachy mohou projít až do druhého odlučovače, kde jsou likvidovány.

Celý cyklus je řízen dvěma elektricky ovládanými ventily a časovým relé. Maximální hladina je jištěna hladinoznaky. Při její dosažení je systém automaticky vypnut a kal vypuštěn z obou odlučovačů do kanalizace či sedimentační nádrže.Tento systém byl zprovozněn v řadě provozů, např. tramvajové depo Praha Motol, v depu Liberec, v archivu Akademie věd ČR, LaChema Brno, Autobusy Děčín apod.

Popis systému 

 1. Odlučovač nečistot

 2. Odlučovač jemných nečistot

 3. El. ovládací ventil

 4. Propojovací potrubí

 5. Exhaustor

 6. Přisávací ventil

 7. Čistící vstupy

 8. Vakuometr

 9. Tryska - čistící

 10. Tryska - skrápěcí

 11. Elektrický rozváděč

Celý chod mokrých mechanických odlučovačů je zajištěn exhaustorem (vysavačem) o příkonu 4 - 15 kW. Výkon exhaustoru je odvozen od délky vysávacího potrubí a požadované součinnosti v systému.

 • Drainvac.cz > 
 • Průmyslové prostory

V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy +420 244 471 297, +420 725 008 204 drainvac@drainvac.cz